ອັດເດດ ສີນຄ້າ ໃນ 4 ເມືອງຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບລາຄາສິນຄ້າບາງປະເພດສະບຽງອາຫານ (ເຂົ້າສານໜຽວປະເພດ1, ເຂົ້າສານຈ້າວປະເພດ1,ຊີ້ນງົວປະເພດ1ຊີ້ນກ້ອນ,ຊີ້ນໝູປະເພດ1ຊີ້ນກ້ອນ, ໄຂ່ໄກ່ເບີ0) ແລະ ແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ ໃນ 4 ເມືອງຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີການອັບເດດດັ່ງນີ້:

ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ:
– ເຂົ້າສານໜຽວປະເພດ 1 ລາຄາ 10.000 ກີບ/ກິໂລ
– ເຂົ້າສານຈ້າວປະເພດ 1 ລາຄາ 12.000 ກິບ/ກິໂລ
– ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 95.000 ກິບ/ກິໂລ
– ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 60.000 ກີບ/ກິໂລ
– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 0 ລາຄາ 2.000 ກີບ/ໜ່ວຍ
– ແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ ລາຄາ 275.000 ກີບ/ຖັງ

ເມືອງ ໄຊເສດຖາ:
– ເຂົ້າສານໜຽວປະເພດ 1 ລາຄາ 13.334 ກີບ/ກິໂລ
– ເຂົ້າສານຈ້າວປະເພດ 1 ລາຄາ 14.166 ກິບ/ກິໂລ
– ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 90.000 ກິບ/ກິໂລ
– ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 65.000 ກີບ/ກິໂລ
– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 0 ລາຄາ 1.600 ກີບ/ໜ່ວຍ
– ແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ ລາຄາ 280.000 ກີບ/ຖັງ

ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ:
– ເຂົ້າສານໜຽວປະເພດ 1 ລາຄາ 11.000 ກີບ/ກິໂລ
– ເຂົ້າສານຈ້າວປະເພດ 1 ລາຄາ 12.500 ກິບ/ກິໂລ
– ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 95.000 ກິບ/ກິໂລ
– ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 60.000 ກີບ/ກິໂລ
– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 0 ລາຄາ 1.600 ກີບ/ໜ່ວຍ
– ແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ ລາຄາ 280.000 ກີບ/ຖັງ

ເມືອງ ຈັນທະບູລີ:
– ເຂົ້າສານໜຽວປະເພດ 1 ລາຄາ 11.000 ກີບ/ກິໂລ
– ເຂົ້າສານຈ້າວປະເພດ 1 ລາຄາ 13.000 ກິບ/ກິໂລ
– ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 85.000 ກິບ/ກິໂລ
– ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຊີ້ນກ້ອນ ລາຄາ 60.000 ກີບ/ກິໂລ
– ໄຂ່ໄກ່ ເບີ 0 ລາຄາ 2.000 ກີບ/ໜ່ວຍ
– ແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ ລາຄາ 310.000 ກີບ/ຖັງ

ທີ່ມາ: ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.