ຄູ່ຊີວິດຄື ຄົນທີ່ຍອມລໍາບາກ ອົດທົນ, ສ້າງ ແລະ ສູ້ນໍາກັນ ສຸດທ້າຍກໍສໍາເລັດໄປນໍາກັນ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ຄູ່ຊີວິດຄື ຄົນທີ່ຍອມລໍາບາກ ອົດທົນ, ສ້າງ ແລະ ສູ້ນໍາກັນ ສຸດທ້າຍກໍສໍາເລັດໄປນໍາກັນ

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ໃຜໆກໍໄດ້ ແຕ່ຄວາມຍືນຍາວມີໄວ້ໃຫ້ຄູ່ຊີວິດເທົ່ານັ້ນ ຊີວິດກັບຄູ່ຊີວິດມັນຈະຄ້າຍໆກັນ ແຕ່ຄວາມໝາຍມັນຕ່າງກັນ

ຊີວິດຄູ່ ໃຜໆກໍໄດ້ ແຕ່ຊີວິຄູ່ ຄື ຄົນທີ່ຢູ່ກັບເຮົາໄປຕະຫຼອດມັນຫາຍາກເດີ້

ຄົນທີ່ພ້ອມຈະສ້າງທຸກຢ່າງໄປກັບເຮົາ ຄົນທີ່ຍອມລໍາບາກ ຄົນທີ່ຍ້ອມເໝື່ອຍ ຄົນທີ່ຍອມອົດທົນ ຊື່ສັດ ຈິງໃຈ ຮັກຄອບຄົວ

ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ສົມບູນແບບ ແຕ່ຂ້ອຍຢາກຢູ່ກັບຄົນທີ່ມີຂ້ອຍ ຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍພິເສດກວ່າໃຜໆ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.