ເມືອງລາວເມືອງຄົນຍິ້ມງາມ ຕິດອັນດັບ 3 ປະເທດ ຍິ້ມໃຫ້ຄົນອື່ນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ອາຊຽນ! ຂໍຮູບຍິ້ມງາມແນ່

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ຕາມການລາຍງານຂອງ Southeast Asia Stats ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດໃນອາຊຽນ ທີ່ຍິ້ມແຍ້ມ ໃຫ້ຄົນຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການສຳຫຼວດປະຊາກອນ 1000 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ໃນ 100 ປະເທດ ທົ່ວໂລກ ລະຫວ່າງປີ 2021-2022ເຊິ່ງຜົນສໍາຫຼວດໄດ້ອອກມາ ແມ່ນ:

1 ອິນໂດເນເຊຍ 90%

2 ກຳປູເຈຍ 89%

3 ລາວ 88%

4 ຫວຽດນາມ 82%

5 ຟິລິປິນ 81%

5 ມາເລເຊຍ 81%

7 ມຽນມາ 77%

8 ສິງກະໂປ 76%

9 ໄທ 72 %

ສ ປ ປ ລາວ ເເມ່ນຕິດຢູ່ອັນດັບສາມ -C e n t r a l C l i n i c

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.