ຂ່າວດ່ວນ.. ທິມລາວ U8 ຊະນະລວດສອງນັດ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ຂ່າວດ່ວນ.. ທິມລາວ U8 ຊະນະລວດສອງນັດ

ເຂົ້າຮອບເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍຊະນະ 2-0 ແລະ 2-1

ໃນລາຍການແຂ່ງຂັນ ລາລີກ້າ.

ທີ່ປະເທດ ມາເລເຊຍສູ້ໆ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.