ມາຮູ້ຈັກ ເຮືອນ 3 ນ້ຳ 4

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


“ເຮືອນ 3 ນ້ຳ 4 ” 🇱🇦🇱🇦
ຍິງໃດສົມບູນໄດ້ດ້ວຍເຮືອນສາມນ້ຳສີ່ເປັນຍິງທີ່ດີເລີດລ້ຳ ສົມຄວນແທ້ແມ່ເຈົ້າເຮືອນ ” ໃນສະໄໝບູຮານ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງລາວແມ່ນມີຄຳແນະນຳເເມ່ຍິງ ຜູ້ເປັນລູກຫຼານໃຫ້ຮູ້ຈັກຮັກສາໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຍິງ ທີ່ຄວນມີໄວ້ໃນພາລະກິດປະຈຳວັນຂອງຕົນ ຄຳວ່າເຮືອນສາມນ້ຳສີ່ນັ້ນໄດ້ແກ່ :

#ເຮືອນ3
1. ເຮືອນນອນ: ເຮືອນນອນ ກໍແມ່ນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນລັບນອນ ແລະ ເປັນທີ່ສ້າງຄວາມໜ້າຢູ່ ໃຫ້ມີຄວາມຮົ່ມເຢັນແກ່ຜູ່ທີ່ມາຂໍເພິ່ງພາອາໄສ ແລະ ຄວນເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຄວນມ້ຽນເຊັດຖູ ເກັບຜ້າແພພັນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ໃຫ້ເປັນທີສະອາດຫູສະອາດຕາແກ່ຜູ້ພົບເຫັນ

2.ເຮືອນຄົວ: ເຮືອນຄົວແນ່ນອນເຮືອນຄົວນັ້ນກໍເປັນບ່ອນທີ່ມີໄວ້ສຳລັບປຸງແຕ່ງອາຫານການກິນ ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ເປັນແມ່ບ້ານຈຶ່ງຕ້ອງມີໜ້າທີ່ຮັກສາທຳຄວາມສະອາດປັດກວາດໃຫ້ມັນສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ສະເຫມີ

3.ເຮືອນຜົມ: ຍິງລາວໃນຍຸກບູຮານແມ່ນ ມັກໄວ້ຜົມຍາວດຳສະນິດເອົາໄວ້ເກົ້າເປັນມວຍງາມ ສະນັ້ນ ຜູ້ຍິງຈຶ່ງຕ້ອງຮູ້ຈັກ ຮັກສາຜົມທີ່ຍາວດຳໃຫ້ມັນສະອາດ ໃຫ້ມັນຖືກຫວີ ຈົບງາມພາໃຫ້ ຜູ້ພົບເຫັນຮູ້ສຶກສະອອນຕາ ເມື່ອໄດ້ຊົມໄດ້ເບີ່ງ ການເກົ້າຜົມດຳ ເປັນເງົາງາມພາໃຫ້ເຊີດຊູ ບຸກຄະລິກບໍ່ແມ່ນຈະປະປ່ອຍ ໃຫ້ມັນຫຍຸ້ງເຫຍີງຂາດການເອົາໃຈໃສ່

#ນ້ຳ4
1.ນໍ້າຄຳ: ໝາຍເຖິງຄຳເວົ້າຄຳຈາຂອງແມ່ຍິງ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງເວົ້າຈາມ່ວນຫູ ຫຼື ເວົ້ານົວຫົວມ່ວນນັ້ນເອງ ເວົ້າຈາຊື່ກົງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ບໍ່ເວົ້າໂລເລ ແລະ ຮູ້ກາລະເທສະໃນການເວົ້າ.

2.ນໍ້າດື່ມ: ນໍ້າດື່ມສະອາດບໍລິສຸດ ເອົາໄວ້ດື່ມກິນ ຕັກນໍ້າໃສ່ອຸໄວ້ ໜ້າຂັ້ນໃດເຮືອນ ເພື່ອຜູ້ໃດຜ່ານມາຈະໄດ້ ແວະເຊົາກິນນໍ້າໃນອຸໄດ້ ແລະ ກໍເພື່ອສຳລັບຄົນໃນເຮືອນດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນລາວບູຮານເພິ່ນຈຶ່ງສັ່ງສອນວ່າ ຢ່າໃຫ້ແມງງ່ອງແງ່ງລົງຫຼີ້ນນໍ້າແອ່ງກິນ ຢ່າໃຫ້ມີຂີ້ໝີ່ນມ້ຽງສະນິມໄຄໃຕ້ກົ້ນແອ່ງ ຢ່າໃຫ້ນໍ້າຂອດແຫ້ງ ແລງເຊົ້າໃຫ້ເຈົ້າຂົນໃສ່ເດີ…ຜູ້ໃດຫິວນໍ້າຍາມໃດແມ່ນກິນໄດ້ຍາມນັ້ນ ຢ່າໃຫ້ ໄຫນໍ້າໃນບ້ານ ຂາດແຫ້ງ ຢ່າໃຫ້ແອ່ງຂາດກ້ຽງ ຊາວບ້ານຊິກ່າວຂວັນ.

3.ນໍ້າເຕົ້າປູນ: ໄດ້ແກ່ນໍ້າທີ່ຄວນໃສ່ໃນນໍ້າເຕົ້າປູນ ຜູ້ໃດເປັນແມ່ເຮືອນກໍຕ້ອງຮັກສານໍ້າໃນກະບອກປູນ ຢ່າໃຫ້ມັນແຫ້ງເລີຍ ເພາະເມື່ອຫາກມີແຂກ ມາຢ້ຽມຢາມກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາຂັນໝາກ ຂັນພູ ສູ່ແຂກ ຜູ້ມາຢາມຖາມຂ່າວຄາວສຸກທຸກຕາມ ອັດທະຍາໄສອັນຈົບງາມ ຂອງຊາວລາວບູຮານ
(ຄວາມໝາຍໜຶ່ງແມ່ນ ຄົນລາວບູຮານທຸກເຜົ່າແມ່ນຄ້ຽວ ໝາກທັງຍິງທັງຊາຍ, ສະນັ້ນຄຳວ່າ ນໍ້າເຕົ້າປູນ ບໍ່ຄວນໃຫ້ແຫ້ງ ຄັນນໍ້າເຕົ້າ ປູນແຫ້ງ ເຂົາວ່າຍິງເຮືອນນັ້ນຂີ້ຄ້ານ, ອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງ ຄືນໍ້າເຕົ້າປູນ ຄືພູມຄວາມຮູ້ຂອງແມ່ຍິງທີ່ເປັນແມ່ເຮືອນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ສະຫຼາດໃນກິດຈະການງານທັງປວງ.)

4.ນໍ້າໃຈ: ອັນນີ້ໝາຍເຖິງນໍ້າຈິດນໍ້າໃຈ ຂອງເຈົ້າແມ່ເຮືອນ ໂດຍຕ້ອງເປັນຄົນໃຈກວ້າງເພື່ອແຜ່ ແກ່ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຂອງຝ່າຍສາມີ ແລະ ຝ່າຍຕົນ ໃຫ້ມັນສະເໝີພາບ ຂໍໃຫ້ແມ່ເຮືອນເຈົ້າເຮັດຕາມບູຮານເກົ່າ ຈຶ່ງຊິມີຂື້ນໄດ້ ຄວາມໄຮ້ຈະໜີໄກພຸ້ນແລ້ວ.

ເຮືອນ 3 ນໍ້າ 4 ເປັນຄຳສັ່ງສອນບູຮານໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃຫມ່ ນຳໄປໄຕ່ຕອງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ອະນາໄມ. ເເລະ ຍັງເປັນການສືບຕໍ່ກິລິຍາອັນໜ້າພາກພູມໃຈ ຂອງຄວາມມີມາລະຍາດດີ ກິລິຍາຄ່ອງ ຂອງຜູ້ຍິງລາວສືບຕໍ່ໄປ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.