ເຈ້ທິບເອີຍ ມາຮັ ບຜິ ດຊ ອ ບ ສະ ລູກຫວ ຍ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ເຈ້ທິບເອີຍ ມາຮັບຜິດຊອບສະ ລູກຫວຍຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິດ ເອົາເງິນທັງໝົດຂອງຕົວເອງ ຫວັງໃຫ້ອອກດອກອອກຜົນ ສຸດທ້າຍຫາຍໄປກັບຕາ ຄືນໃຫ້ລາວສາ.

ຄືນໃຫ້ລາວສາ J’Thip Phoutthavong ບາບກໍາເຈົ້າຫຼາຍເນາະ ທີບຖ້າເລື່ອງແບບນີ້ຖືກກັບຄອບຄົວເຈົ້າCONamthip Phoutthavong.

ເຈົ້າກັບຜົວກີນເຂົ້າແຊບນອນຫຼັບຢູ່ບໍ່ ທີບ ຕໍ່ ໃຊ້ຈ່າຍເງີນ.

ບົນຄວາມທຸກຂອງຄົນອື່ນກະມີຄວາມສຸກຢູ່ເບາະPeley Anoupharb ເລ້ ຄືເປັນແບບນີ້ ໃສເວົ້າຈະມາຂື້ນບ້ານໃໝ່ເອື້ອຍປີ2ເລ້.

ຄືບີບໃຈເອື້ອຍແທ້ 166 ຊີວິດນ້ອງຄືເປັນແບບ

ນີ້ ເລ້ເອີ່ຍຍຍຍຍ !!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.