ອີ່ຕົນເດະລູກເອີ້ອຍ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ອີ່ຕົນເດະລູກເອີ້ອຍ…..

ແມ່ກະຫາມາຕາຍ ພໍ່ກະມາຕາຍກະທັນຫັນແຖມ ພໍ່ຕາຍກະບໍ່ຮູ້ວ່າພໍ່ຕາຍ ຈົນສົບໃຄອືງລືງເນົາເຫມັນຈົນຄົນບ້ານໄກ້ມາເຫັນຈື່ງຮູ້ວ່າ ຜູ້ເປັນພໍ່ໄດ້ເສຍຊີວີດ3-4ມື້ແລ້ວສ່ວນລູກກໍ່ໄປເປັນກູ້ໄພ ເລາະຊ່ວຍແຕ່ຄົນອື່ນຈົນລືມເບີ່ງຄົນໃນເຮືອນ. . . 😭😭😭😭😭

ນີ້ລະຄືອາຊີບພວກຂ້ອຍດູແລໄດ້ທຸກຄົນຍົກເວັນຄົນໃນຄອບຄົວ. . . . .

ນີ້ຄືເລື້ອງຈີງຂອງພວກເຮົາຢ່າວ່າແຕ່ອາສາອາ ……

ເກືອບຫມົດທຸກຄົນ ທີ່ເອົາເວລາສ່ວນຕົວເພື່ອແຜ່ສັງຄົມ ພວກເຮົາຄວນຍົກຍ້ອງບໍ່ແມ່ນຖືກຕຳໜິ

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.