ຮ່ວມໃຫ້ກຳລັງໃຈເຊຍ❤️ທີມຊາດລາວ ພົບ ທີມຊາດມາເລເຊຍ ໃນນັດສຸດທ້າຍຂອງກຸ່ມ ມື້ນີ້ເວລາ 15:00 ໂມງ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


11/7/2022 ເວລາ 15:00 ສະຫນາມ Patriot Candrabhaga

ຖ້າທີມຊາດລາວ ຊະນະ ຫລື ສະເຫມີ ຈະໄປພົບທີມຊາດໄທ ໃນຮອບ 4 ທີມ

ຖ້າທີມຊາດລາວ ເສຍ ຈະໄປພົບທີມຊາດຫວຽດນາມ ໃນຮອບ 4 ທີມ

ຮ່ວມໃຫ້ກຳລັງໃຈເຊຍ❤️ທີມຊາດລາວ ພົບ ທີມຊາດມາເລເຊຍ ໃນນັດສຸດທ້າຍຂອງກຸ່ມ ມື້ນີ້ເວລາ 15:00 ໂມງ ທີ່ສະຫນາມ Patriot Candrabhaga

– ທີມອັນດັບ 1 ຂອງກຸ່ມ ຈະໄປພົບກັບ ທີມຊາດໄທ ແລະ ທີມອັນດັບ 2 ຂອງກຸ່ມ ຈະໄປພົບກັບ ທີມຊາດຫວຽດນາມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.