ໃນການລໍຄອຍໂກຕາລັດຖະກອນ10ປີຢູ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ບໍ່ໄດ້ແລ້ວຂໍລາໄປເດີນທາງໃໝ່,

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ໃນການລໍຄອຍໂກຕາລັດຖະກອນ10ປີຢູ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ບໍ່ໄດ້ແລ້ວຂໍລາໄປເດີນທາງໃໝ່,

ຂໍຂອບໃຈນຳຫົວໜ້າພະແນກແລະຄະນະພ້ອມຫົວໜ້າຂະແໜງຕະຫຼອດຮອດອ້າຍນ້ອງວິຊາການທຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂ້າພະເຈົ້າໃນເວລາທີ່ໄດ້ດຳເນີນຊີວິດຮ່ວມງານນຳກັນ ແລະ ຂໍຂອບໃຈນຳທາງພະແນກທີໄດ້ມອບເງິນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປເລີ່ມຕົ້ນເສັ້ນທາງໃໜ່,

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງແລະໃຫ້ສຳເລັດໜ້າທີ່ການງານທຸກປະການ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.