ພາບປະທັບໃຈ ເມື່ອລູກຂອງຕົນຖືກອຸບັດຕິເຫດ ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ຂາຫັກ ບໍ່ສາມາດ ຍ່າງໄປມາສະດວກ.

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ພາບປະທັບໃຈ ເມື່ອລູກຂອງຕົນຖືກອຸບັດຕິເຫດ ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ຂາຫັກ ບໍ່ສາມາດ ຍ່າງໄປມາສະດວກ.

ແຕ່ເມື່ອເຖິງເວລາສອບເສັງຂອງລູກ ດ້ວຍຄວາມຮັກລູກ ຈຶ່ງເຈ່ຍລູກເຂົ້າຫ້ອງເສັງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.