ຕົວເລກພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ທົ່ວປະເທດປະຈຳວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2022

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ຂໍ້ມູນຕົວເລກພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2022


ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ: 6.448 ຄົນ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດ: 8 ຄົນ

ແຂວງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3, 334 ຄົນ

ສາລະວັນ 692 ຄົນ

ອັດຕະປື 484 ຄົນ

ເຊກອງ 546 ຄົນ

ສະຫັວນນະເຂດ 253 ຄົນ

ຫຼວງພະບາງ 193 ຄົນ

ຈຳປາສັກ 125 ຄົນ

ອຸດົມໄຊ 124 ຄົນ

ຫຼວງນຳທາ 311 ຄົນ

ຄຳມ່ວນ 112 ຄົນ

ວຽງຈັນ 148 ຄົນ

ບໍລິຄຳໄຊ 21 ຄົນ

ໄຊຍະບູລີ 91 ຄົນ

ໄຊສົມບູນ 12 ຄົນ

ຜົ້ງສາລີ 4 ຄົນ

ບໍ່ແກ້ວ 11 ຄົນ

ຊຽງຂວາງ 16 ຄົນ

ຫົວພັນ 4 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.