🔥 ສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2022 ຂອງແຕ່ລະແຂວງ!

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


🔥 ສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2022 ຂອງແຕ່ລະແຂວງ!

ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ ເດືອນມີຖຸນາ 2022 ທຽບ ປີຕໍ່ປີ ຫຼືທຽບກັບເດືອນດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ທົ່ວປະເທດແມ່ນ ສູງຂຶ້ນ 23,6% (ເດືອນພຶດສະພາ 2022 ແມ່ນ 12,8) ແຂວງທີ່ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງສຸດ ແມ່ນແຂວງ ວຽງຈັນ 31.9% ສ່ວນແຂວງ ທີ່ມີອັດຕາ ເງິນເຟີ້ຕ່ຳສຸດ ແມ່ນແຂວງ ຫລວງພະບາງ 12.2%

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໃນຄອມເມ້ນ

ທີ່ມາ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.