ຕົວເລກພ ະ ຍ າ ດ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2022

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ຂໍ້ມູນຕົວເລກພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2022ມີຜູ້ຕິດເຊື້ ອສະສົມ: 4.087 ຄົນ ແລະ ຜູ້ເ ສຍຊີວິ ດ: 4 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2.174 ຄົນ

ສາລະວັນ 572 ຄົນ

ອັດຕະປື 324 ຄົນ

ເຊກອງ 220 ຄົນ

ສະຫັວນນະເຂດ 196 ຄົນ

ຫຼວງພະບາງ 137 ຄົນ

ຈຳປາສັກ 94 ຄົນ

ອຸດົມໄຊ 77 ຄົນ

ຫຼວງນ້ຳທາ 120 ຄົນ

ຄຳມ່ວນ 88 ຄົນ

ວຽງຈັນ 80ຄົນ

ບໍລິຄຳໄຊ 17 ຄົນ

ໄຊຍະບູລີ 12ຄົນ

ໄຊສົມບູນ 2 ຄົນ

ຜົ້ງສາລີ 0 ຄົນ

ບໍ່ແກ້ວ 0 ຄົນ

ຊຽງຂວາງ 4 ຄົນ

ຫົວພັນ 0 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.