ອັ ດ ຕ າ ແ ລ ກ ປ່ຽ ນ ປັບລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ​ແຕ່ ລ າຄ າ ເຄື່ ອ ງ ຍັງບໍ່ລົງນຳ.

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ອັດຕາແລກປ່ຽນປັບລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ​ແຕ່ລາຄາເຄື່ອງຍັງບໍ່ລົງນຳ.

ທ່ານເຄີຍເຫັນໝູ່ເພື່ອນທາງເຟສຈົ່ມແບບນີ້​ ສະແດງວ່າຫົວອົກດຽງກັນ ແຕ່ກໍເປັນພຽງບາງກຸ່ມທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກັບກົດເກນທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ.

ຕາມ​ທຳມະດາ​ແລ້ວ​ ຫາກເປັນເຄື່ອງ ຫຼື​ ສິນຄ້າ​ນຳເຂົ້າ ທີ່ອາໄສການແລກປ່ຽນເງິນຕາເພື່ອຊື້ຂາຍ ແມ່ນມັກມີການເໜັງຕີງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ​ ໝາຍຄວາມວ່າ ຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແພງ ກໍຂາຍສິນຄ້າແພງ ຖ້າຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດຖືກ ກໍຂາຍຖືກ.

ແຕ່ບັນຫາໜຶ່ງທີ່ພົບເຫັນຄື ເວລາຂຶ້ນໆໄວ ແຕ່ເມື່ອອັດຕາແລກປ່ຽນລົງສິນຄ້າຈະຄ່ອຍໆລົງ​ ກົງກັນຂ້າມກັບຕອນຂຶ້ນ​ ຫຼື​ ບໍ່ລົງເລີຍກໍມີ.​ສາເຫດມາຈາກ

1. ຜູ້ຄ້າຂາຍຕ້ອງລໍຈັງຫວະ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ປ້ອງກັນການດຸ່ນດ່ຽງ.

2.ເຄລຍສະຕັອກເກົ່າອອກ ໂຕທີ່ຊື້ມາດ້ວຍອັດຕາແລກປ່ຽນສູງ

3.ສວາຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາ

ແລ້ວທ່ານເດ​ ຄິດວ່າມີເຫດຜົນອື່ນບໍ່?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.