ຊຸດຄູທີ່ແສນເຄົາລົບຮັກແລະປະທັບໃຈກັບອາຊີບທີ່ມຸ່ງຫວັງຢາກບັນຈຸເປັນລັດຖະກອນ.

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ຊຸດຄູທີ່ແສນເຄົາລົບຮັກແລະປະທັບໃຈກັບອາຊີບທີ່ມຸ່ງຫວັງຢາກບັນຈຸເປັນລັດຖະກອນ.

ສູ້ຈົນເຖິງອາຍຸກະສຽນ35ປີ . ສຸດທ້າຍກະບໍ່ໄດ້ດັ່ງຫວັງ.

ສິ່ງນີ້ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີຢາດນ້ຳຕາໄຫຼຊຶມຈາກເບົ້າຕາຕະຫຼອດເລີຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.