” ອຸທາຫອນ ” ໄຜເຫັນໂພດນີ້ຂໍ່ຄົນລະ 1ເເຊຮ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


” ອຸທາຫອນ ” ໄຜເຫັນໂພດນີ້ຂໍ່ຄົນລະ 1ເເຊຮ 😔

💥 ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ເດັກນອ້ຍເປັນໄຂ້ເເຕ່ຂີງບໍ່ຮອ້ນມີເເຕ່ຄາງໂອຍໆ ເເມ່ເລີຍພາລູກໄປໂຮງຫມໍ

ຫມໍກວດຜົມເຫັນວ່າເດັກນອ້ຍເປັນກະເພາະອາຫນານ
🔥ຫມໍເລີຍຊິເອົາຂື້ນໄປຍັງຊັ້ນເທິງ ….

ເເຕ່ບັງເອີນໃນເວລານັ້ນເປັນເວລາ ຫມໍພັກທ່ຽງ ຫມໍເລີຍໄຫ້ຢູ່ນໍາເເມ່ຖ້າ 1ຊົ່ວໂມງຜ່ານໄປ ເດັກເລີຍໄດ້ສຽງຊີວິດກອ່ນ🥺🥺

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.