ມາອີກເເລ້ວ ຮອ້ນໆສົດໆ ເເມ່ໃຈມາເຮັດໄດ້ເເນວໄດ😭😭😭 ຂໍ່ຄົນລະ 1ເເຊຮ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ມາອີກເເລ້ວ ຮອ້ນໆສົດໆ ເເມ່ໃຈມາເຮັດໄດ້ເເນວໄດ😭😭😭 ຂໍ່ຄົນລະ 1ເເຊຮ

ໃນວັນທີ 23/6/2022 ຜົບເຫັນເດັກນອ້ຍຢູ່ເເຖວກາງທາງລະຫວ່າງ ກາງຂອງທາດຫລວງ.

ເຮັດໄດ້ເເນວໄດ ຝາກເເຊເເນ່ເດີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.