ຮອ້ນໆສົດໆ ເຊົ້າມື້ນີ້ ຂໍຄົນລະ 1 ເເຊຮໄຜທີ່ເເຊຂໍໄຫ້ໄດ້ບຸນ😭😭 ແມ່ໃຈບາບເກີດລູກແລ້ວບໍ່ຢາກລ້ຽງຫໍ່ເດັກນ້ອຍຖິ້ມໄວ້ໃນແກັດຈົນເສຍຊີວິດ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ຮອ້ນໆສົດໆ ເຊົ້າມື້ນີ້ ຂໍ່ຄົນລະ 1 ເເຊຮໄຜທີ່ເເຊຂໍ່ໄຫ້ໄດ້ບຸນ😭😭 ແມ່ໃຈບາບເກີດລູກແລ້ວບໍ່ຢາກລ້ຽງຫໍເດັກນ້ອຍຖິ້ມໄວ້ໃນແກັດຈົນເສຍຊີວິດ

( ຂໍອະໂຫຊິກໍາແລະຂໍອະນຸຍາດທີ່ເອົາຮູບພາບນີ້ລົງ Face ) 🙏 ເປັນຕາອີ່ຕົນແທ້ເດ ທີ່ເກີດມາບໍ່ມີບຸນ ເກີດຜີດບ່ອນ 🙏 ຂໍໃຫ້ຫຼານນ້ອຍ …. ຈົ່ງໄປສູ່ສຸຂະຕິເດີ້ ໄປເປັນເທວະດາຕົວນ້ອຍຢູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ 🔘 ຂ້ອຍເຫັນພາບແບບນີ້ແລ້ວຮູ້ສືກຫົດຫູ່ສະເທືອນໃຈ ແລະເສົ້າໃຈທີ່ສຸດ 🥺 ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າຈິດໃຈພໍ່ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍເຮັດມາດ້ວຍຫຍັງ??ຄືມີຈິດໃຈທີ່ຕໍ່າຊ້າ ດັ່ງສັດເດລະສານແທ້ … ບໍ່ສົມຄວນທີ່ເກີດມາເປັນ “ ຄົນ “ 😡 ຖ້າພວກເຈົ້າບໍ່ພ້ອມກໍ່ບໍ່ຕ້ອງເອົາ, ຄວນປ້ອງກັນເວລາທີ່ເຮັດກັນນ່ະ …

ຖ້າສີ້ກັນລະມີລູກແລ້ວກໍ່ຄວນຮັບຜີດຊອບ … ເພາະຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ໜື່ງທີ່ອອກມາລືມຕາເບີ່ງໂລກແລ້ວ ຢາກໄດ້ຄວາມຮັກ ຄວາມອົບອຸ່ນຈາກພໍ່ແມ່ແລ້ວ ກໍ່ຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ປົກປ້ອງຈົນເຕີບໂຕ ♾♾ ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ: ເປັນຫຍັງພໍ່ແມ່ເດັກນ້ອຍຄືຕ້ອງຂຽນຈົດຫມາຍຖີ້ມປ່ະໃວ້ນໍາສົບເດັກ ແລ້ວເອົາສົບເດັກໃສ່ແກັດຖີ້ມຂ້າງຂີ້ເຫຍື້ອແຖວວັດທາດຫລວງ ,ຄໍາວ່າບໍ່ມີເງີນມ້ຽນຄາບອາບສົບລູກນີ້ໃດ ທີ່ເຮັດໄດ້ຂະຫນາດນີ້ … ມັນເປັນເຫດຜົນທີ່ເຫັນແກ່ໂຕຫລາຍກວ່າ .

ຄົນທີ່ບໍ່ມີຫົວໃຈຄືພວກມືງຄວນຖືຂີ້ເທົາຍັດປາກແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍໃຫ້ຕາຍລະແລ້ວ !! ຂໍໃຫ້ສີ່ງສັດສິດທຸກຫົນແຫ່ງຈົນບັນດານໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈັບຕົວພໍ່ແມ່ໃຈຫມາໃຫໄດ້ໄວໆໆໆ ເພື່ອນໍາມາດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດຫມາຍບ້ານເມືອງ . ຊາດຫນ້າມີຈີງກໍ່ຂໍໃຫ້ວີນຍານຂອງຫຼານນ້ອຍໄປເກີດບ່ອນທີ່ດີໆໆໆ ພົບກັບພໍ່ແມ່ທີ່ຮັກແລະໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ .

ຊາດນີ້ເຈົ້າອາດເກີດມາຜີດບ່ອນ … ເກີດມານໍາພໍ່ແມ່ທີ່ມີຈິດໃຈຊົ່ວຫມາ ເຫັນແກ່ໂຕ .

#ຄວາມຮູ້ສືກຂອງຂ້ອຍທີ່ເປັນພໍ່ຄົນມັນກໍ່ເຈັບຊ້ໍາທີ່ສຸດເມືອເຫັນພາບເຫດການແບບນີ້ໃນສັງຄົມ … ຢາກເອົາ🦶🏻ເຕະເຂົ້າໜ້າພວກມັນເດ ➿➿ ຄືມາເຫຼືອໃຈແທ້ເດ 😡😡😡

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.