ຂໍ່ຄົນລະ 1 ເເຊຮ ຫາກໍ່ເຫັນຂ່າວນີ້ (ພາບຕອນເດັກນ້ອຍຖືກແມ່ເອົາໄປຖີ້ມ ກັບພາບຄົນທາງຮ້ານເອົາໄປລ້ຽງ)

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ຂໍ່ຄົນລະ 1 ເເຊຮ ຫາກໍ່ເຫັນຂ່າວນີ້ (ພາບຕອນເດັກນ້ອຍຖືກແມ່ເອົາໄປຖີ້ມ ກັບພາບຄົນທາງຮ້ານເອົາໄປລ້ຽງ)

ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ໄດ້ມີຄົນເອົາເດັກນ້ອຍໄປຖີ້ມ(ແມ່ເດັກ) ບໍ່ຂໍເວົ້າເຖີງຍ້ອນສາຍເຫດຫຍັງ ຈີ່ງຖີ້ມລູກຂອງລາວ ເຮົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ເຫດຜົນຂອງລາວ (ສະຖານທີ່ຖີ້ມເດັກແມ່ນ ຫລັງຮ້ານອາຫານຄົນລ່າຝັນ) ເດັກນ້ອຍແມ່ນເພດຊາຍ ເດັກປອດໄພດີ ທາງຮ້ານອາຫານຄົນລ່າຝັນແມ່ນໄດ້ເອົາເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ໄປລ້ຽງ

ຂໍໃຫ້ບຸນຄ້ໍານໍາຊູເດີຂໍໃຫ້ທາງກີດຈະການຮ້ານເຮັງໆລວຍໆ ບັກຫລ້າໃຫ່ຍສຸງເດີຫລານຄ້ໍາຄຸນເປັນລູກທີ່ດີຂອງເພີ່ນເດີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.