ຝາກແຊສ໌ໄປຮອດກະຊວງສືກສາທິການແລະກິລາທີມງານພວກເຮົາຂໍເປັນຕົວແທນໃຫ້ຄູອາສາຄົນນີ້ຝາກໄປເບິ່ງທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາແຂວງໄຊຍະບູລີແລະກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາໃຫ້ພິຈາລະນາຮັບເອົາຄູທີ່ສອນດີ,ສອນເກັ່ງໄວ້ເປັນນາຍຄູສິດສອນລູກຫຼານລາວ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ທີມງານພວກເຮົາຂໍເປັນຕົວແທນໃຫ້ຄູອາສາຄົນນີ້ຝາກໄປເບິ່ງທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາແຂວງໄຊຍະບູລີແລະກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາໃຫ້ພິຈາລະນາຮັບເອົາຄູທີ່ສອນດີ,ສອນເກັ່ງໄວ້ເປັນນາຍຄູສິດສອນລູກຫຼານລາວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ.

ບໍ່ແມ່ນພວກທ່ານເລືອກຮັບເອົາຄູທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບມາເຂົ້າລັດຖະກອນ.ຕາມ@ເຄີຍເຫັນມາຫຼາຍໆບອ່ນນັກຮຽນປໍ5ຂຽນຊື່ຕົວເອງຍັງບໍ່ເປັນສາຍເຫດມາຈາກຄູບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຕ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ.

#ຝາກແຊສ໌ໄປຮອດກະຊວງສືກສາທິການແລະກິລາ

“ຜົນງານຝາກໄວ້ລູກຫລານເບີ່ງ” ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ທ. ທອງວັນ ຊົງ ເກີດເມຶ່ອວັນທີ 6.10.1991 ວິຊາທີ່ຮຽນຈົບ ຄູຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ ລະບົບຊັ້ນສູງຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນສ້າງຄູວິທະຍາໄລອ່ຽນບ້າຍ(ສສຫວຽດນາມ) ໄລຍະຮຽນ2013-2016 ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມ.ສມ່ວງດອນມູນ ເມຶອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ໃນສົກຮຽນ2016-2017 ສາມາດຊ້ອມນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຟີຊິກສາດ ມ.4 ໄດ້ທີ2ຂັ້ນເມືອງ,

ສົກຮຽນ2017-2018ສາມາດຊ້ອມນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຄະນິດສາດຂັ້ນມ4ໄດ້ທີ3ຂັ້ນເມຶອງ ແລະ ຟີຊິກສາດຂັ້ນມ4ໄດ້ທີ1ຂັ້ນເມຶອງ,ທີ1ຂັ້ນແຂວງແລະທີ7ຂັ້ນກະຊວງ.

ໃນສົກຮຽນ2018-2019ໄດ້ຍ້າຍໄປປະຈຳການຢູ່ໂຮງຮຽນ ມ.ຕນ້ຳຄ່າສາມາດເຝິກຊ້ອມນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຟີຊິກສາດຂັ້ນມ4ໄດ້ທີ1ຂັ້ນເມຶອງ,ທີ1ຂັ້ນແຂວງແລະທີ8ຂັ້ນກະຊວງ

ໃນສົກຮຽນ2019-2020ສາມາດຊ້ອມນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຟີຊິກສາດມ4ໄດ້ທີ1ຂັ້ນເມຶອງແລະທີ2ຂັ້ນແຂວງ

ໃນສົກຮຽນ2020-2021ສາມາດຊ້ອມນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຟີຊິກສາດມ4ໄດ້ທີ1ຂັ້ນເມຶອງແລະທີ3ຂັ້ນແຂວງ

ໃນສົກຮຽນ2021-2022ສາມາດຊ້ອມນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາຟີຊິກສາດມ4ໄດ້ທີ1ຂັ້ນເມຶອງແລະທີ2ຂັ້ນແຂວງ. ໄດ້ສອບເສັງເຂົ້າລັດຖະກອນ2ເທຶ່ອແຕ່ບໍ່ເຫັນຄະແນນ ແລະ ກໍບໍ່ໄດ້ລັດຖະກອນເລີຍ.

ມາປີນີ້ບໍ່ມີຮອດລາຍຊື່ໄປເສັງເຂົ້າລັດຖະກອນນຳຫມູ່ກໍເລີຍລາອອກຈາກຄູອາສາຍ້ອນມີຄວາມຫຍູ້ງຍາກຫລາຍແລະບໍ່ສາມາດລ້ຽງຄອບຄົວໄດ້.

https://www.facebook.com/100005313392040/posts/1991672554353172/?sfnsn=mo

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.