ຫມົດຫວັງໂຄຕ່າ ຕັດສີນໃຈລາອອກ!…

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ຫມົດຫວັງໂຄຕ່າ ຕັດສີນໃຈລາອອກ!…​ນາຍຄູອາສາ(ຜົວ) ແລະ ນາຍໝໍອາສາ(ເມຍ) ຕັດສິນໃຈລາອອກແລ້ວເດີ,

ຈຳເປັນຕ້ອງວາງບິກວາງສໍວາງເຂັມສັກຢາໄປເຮັດໄຮ່ເຮັດສ່ວນຄືເກົ່າລະເດີ. ເຮັດວຽກມາ6ປີບໍ່ໄດ້ໂກຕາລັດຖະກອນ.

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.