ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)​ ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ດໍາເນີນມາດຕະການລົງໂທດທີ່ເດັດຂາດ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)​ ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ດໍາເນີນມາດຕະການລົງໂທດທີ່ເດັດຂາດ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ປັ່ນປ່ວນເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນ ມີການຜັນຜວນ ແລະ ຜູ້ທີ່ກັກຕຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄວ້

ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຖະແຫຼງຜົນສຳເລັດການພິຈາລະນາວຽກງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ, ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ບາງຕອນວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງລັດຖະບານແລ້ວໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ​ ສສຊ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ນຳໄປຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາ.

ໃນນີ້, ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານຮີບຮ້ອນ ແກ້ໄຂບັນຫາ ການຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ນອກລະບົບ, ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນພາຍນອກ, ຈຳກັດການນໍາໃຊ້ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ຊະຊາຍ, ປະຕິບັດການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ເປັນອັດຕາດຽວ, ກໍານົດອັດຕາສ່ວນ ການຖືຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໃຫ້ຈະແຈ້ງຊັດເຈນ, ດໍາເນີນມາດຕະການລົງໂທດ ທີ່ເດັດຂາດ ຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ປັ່ນປ່ວນ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນ ມີການຜັນຜວນ ແລະ ຜູ້ທີ່ກັກຕຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄວ້, ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເຮັດທຸລະກໍາ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຕົນເອງ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດ.

ເອົາໃຈໃສ່ ການໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ ເງິນກີບ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນ ການກຳນົດລາຄາສິນຄ້າ, ການຊຳລະສິນຄ້າ ແລະ ການຈ່າຍເງິນເດືອນ ຄ່າແຮງງານ.

ຮີບຮ້ອນ ຕັດສິນໃຈ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລາຄາສິນຄ້າສູງ, ນໍ້າມັນແພງ, ເງິນເຟີ້, ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ມີການຂາດແຄນອາຫານ ໃນປີຕໍ່ໄປ, ປຸກລະດົມນໍ້າໃຈຮັກຊາດ ແລະ ສ້າງຄ່ານິຍົມໃຫ້ຄົນລາວ ຫັນມາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ຂອງລາວຫລາຍຂື້ນ, ເຂັ້ມງວດ ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ພາຍໃນ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າ ການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນ ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ແລະ ຊຳລະດ້ວຍເງິນສະກຸນອື່ນ ນອກຈາກສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.