ວັນທີ​ 20​ ມິຖຸນາ​ 2022​ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ​ ແຈ້ງວ່າ:

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ວັນທີ​ 20​ ມິຖຸນາ​ 2022​ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ​ ແຈ້ງວ່າ:

ມື້ນີ້ຈະມີນ້ຳມັນຜ່ານແດນເຂົ້າມາເພີ່ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນປັນດາປ້ຳຕົວແທນ ແລະ ຫຼາຍປ້ຳຂອງຫຼາຍບໍລິສັດ ເຊັ່ນ:

ພລາສ, ພີວີອອຍ, ແລະ ປຕທ ກໍ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການເພິ່ມຂື້ນ ລູກຄ້າມາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຕາມປ້ຳທີ່ທາງບໍລິສັດນັ້ນໆໄດ້ແຈ້ງໄປ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.