ແຜນການບໍລິການນ້ຳມັນປະຈຳວັນຈັນທີ 20-22/06/2022 .

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ຂອງນະຄອນຫຼວງ ພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້​ ຂອງລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ​

ເຊິ່ງຈະໄດ້ທະຍອຍສະໜອງໃນແຕ່ລະວັນຕາມຄວາມສາມາດຂອງການຂົນສົ່ງທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຄາວມຕ້ອງການ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.