ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ ມີຫນີ້ກວມເອົາ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຫນີ້ພາກລັດທັງຫມົດ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານໂລກລະບຸວ່າ ຫນີ້ສາທາລະນະ ແລະຫນີ້ທີ່ລັດຖະບານຄ້ຳປະກັນຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ທີ່ 14,500 ລ້ານໂດລາ ຫລື 88 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ຈີດີພີ ໂດຍຫນີ້ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວກວມເອົາ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຫນີ້ພາກລັດທັງຫມົດ

ບັນດາຫົວຫນ້າຫົວຕາຢູ່ໄຟຟ້າລາວ ຄົງຊິຕຸ້ຍພີດີງາມ ອິ່ມຫນຳສຳລານ ທ້ອງປຸ້ງຕາມໆກັນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.