ອັບເດດ ປໍ້ານໍ້າມັນ ທີ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນມື້ນີ້ ວັນເສົາທີ 18 ມິຖຸນາ 2022

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ອັບເດດ ປໍ້ານໍ້າມັນ ທີ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ ໃນວັນເສົາທີ 18 ມິຖຸນາ 2022

ແລະ ຈຳນວນນ້ຳມັນ ທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການທາງປ້ຳ

#ບໍ່ຮັບຊຳລະຜ່ານແອັບທະນາຄານໃດໆ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ລົບກວນທ່ານຜູ້ມາໃສ່ນ້ຳມັນກຽມ “ເງິນສົດ” ໃຫ້ພຽງກັບການຊື້ນ້ຳມັນຂອງທ່ານ.

ກໍລະນີລູກຄ້າຊໍາລະດ້ວຍບັດ PlusCard ແທນເງິນສົດແມ່ນໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິ.ໝາຍເຫດ:

ການລາຍງານ ອາດບໍ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ຕ້ອງເບິ່ງສະພາບຕົວຈິງທີ່ໜ້າປ້ຳເທົ່ານັ້ນ.

ສ່ວນປ້ຳ ພລັສ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ປີໂຕຣເທຣດ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕາມກັບທາງປ້ຳໂດຍກົງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.