ລູກຄ້າຄົນໄທໂອນເຊັກເດັ້ງ ຄ່າຄຳ 20 ບາດ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ລູກຄ້າຄົນໄທໂອນເຊັກເດັ້ງ ຄ່າຄຳ 20 ບາດ

ໃນວັນທີ 15 .6.2022 ລູກຄ້າຄົນໄທ ຊື້ຄຳ 20 ບາດ ມູນຄ່າ 600.000 ກວ່າບາດ ໂດຍອ້າງວ່າຈະໂອນຈ່າຍຜ່ານທາງບັນຊີທະນະຄານແຕ່ຕໍ່ມາປາກົດເງິນຖືກໂອນຖືກຍົດເລີກ ( ເຊັກເດັ້ງ ) ຜູ້ກ່ຽວມີພິລຸດຊື້ໄວຂາຍໄວ ໄດ້ຄຳແລ້ວຟ້າວອອກຈາກຮ້ານ

ເຫດເກີດຂຶ້ນທີ່ຮ້ານຄຳມາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້ຫນ້າຄິວລົດຫຼັກ 3 ພາຍຫລັງໄດ້ຄຳແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວອ້າງ ຂໍຊຳລະເງິນໂອນຄ່າຄຳເປັນບັນຊີໄທ ໂດຍການໂອນເງິນ

ມີຍອດເງິນເຂົ້າປົກກະຕິຕອນຊື້ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຍອດເງິນຖືກຍົກເລີກ ທາງທະນາຄານວ່າ ເປັນຍອດເງິນຂອງເຊັກ CHECK ( ເຊັກທີ່ລໍຖ້າເຄຍເຂົ້າບັນຊີ ) ແຕ່ຂຶ້ນໂຊໃນບັນຊີມີຍອດເຂົ້າປົກກະຕິ ຂຶ້ນວ່າ CLEARING CHECK.

ເຊິ່ງທະນາຄານໃຫ້ຂໍ້ມມູນວ່າ: ເປັນເງິນເຊັກທີ່ສັ່ງຈ່າຍບໍ່ມີເງິນໃນບັນຊີຈຶ່ງຖືກຍົກເລີກພາຍຫຼັງ ເຊິ່ງທາງຮ້ານເຂົ້າໃຈວ່າຖ້າມີຍອດເງິນເຂົ້າແລ້ວແມ່ນການໂອນຈ່າຍສຳເລັດແຕ່ບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ທາງທະນາຄານວ່າແບບນີ້ເອີ້ນວ່າເຊັກເດັ້ງ

ເຊິ່ງຜຸ້ຊື້ຫນ້າຈະຮູ້ຢູ່ແລ້ວແຕ່ວ່າທຳທີໂອນເງິນເຂົ້າມາໃຫ້ເຫັນຍອດເງິນ ແລະ ເອົາຄຳອອກໄປຈາກຮ້ານ ຢ່າງຮີບຮ້ອນ ບິນກະບໍເອົາ ເຊິ່ງມີພິລຸດບໍ່ຄືຄົນປົກກະຕິ

ພົບເຫັນຜູ້ກ່ຽວຕິດຕໍ່ທາງເບິນີ້ດ່ວນໂທ : 02055553001, 020 96 385 177

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.