ສູ້ໄຫວບໍ່ ພີ່ນ້ອງເອີຍລາຄາຄຳມື້ນີ້ 1 ບາດ 18.189.000 ກີບແລ້ວ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ໜັກໄປກັນໃຫຍ່ ສູ້ໄຫວບໍ່ພີ່ນ້ອງເອີຍ

ອັບເດດລາຄາຄໍາປະຈໍາວັນ ວັນທີ13/06/2022 ຄັ້ງທີ1(09:50

1 ບາດ 18.189.000 ກີບ

1 ສະຫຼືງ 4.549.000 ກີບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.