ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນ ພຶດສະພາ 2022 ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,8% ທຽບໃສ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2021

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%


ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນ ພຶດສະພາ 2022 ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,8% ທຽບໃສ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2021

ສາເຫດຫລັກຂອງອັດເງິນເຟີ້ ມາຈາກການເພີ່້ມຂຶ້ນຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໄດ້ກະທົບຢ່າງໜັກເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເປັນປັດໄຈການຜະລິດເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2022,​

ການສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ໄດ້ກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າທີ່ມີການນຳເຂົ້າເພີ້ມສູງຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,​ ທີ່ມາກະຊວງອຸດສາຫະກຳ​ ແລະ​ ການຄ້າ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.